BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zhu Xiaoman
Title
Fruit Marketing in China
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 149-158, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Marketing produktów rolnych, Rynek rolny, Konsumpcja, Owoce
Marketing of agricultural products, Agricultural markets, Consumption, Fruit
Note
streszcz., summ.
Country
Chiny
China
Abstract
Chiński przemysł owocowy od czasu reformy gospodarczej przechodzi znaczące zmiany. Produkcja owoców w Chinach wzrosła wyraźnie, sięgając w 1998 roku 54,5 miliona ton, przez co Chiny stały się największym producentem owoców na świecie. Dystrybucja owoców poprawia się znacząco, głównie dzięki powstaniu owocowych rynków hurtowych. Wraz ze wzrostem dochodów gospodarstw domowych zmieniają się wzorce konsumpcji. Konsumenci żądają wysokiej jakości owoców, także importowanych. W ostatnich latach w Chinach rozwija się także handel owocami, zarówno krajowy, jak i zagraniczny. Artykuł przedstawia tendencje konsumpcji i marketingu owoców w Chinach, w latach 1989-2002, również w porównaniu z innymi krajami (m.in. z Polską). Omówiono także główne problemy związane z marketingiem owoców i zasugerowano strategie rozwoju tego sektora. (abstrakt oryginalny)

Chinese fruit industry has undergone dramatic changes since the economic reform. Production of fruit in China grew obviously; in 1998 fruit production reached 54.5 million tons, making China the largest fruit-producing country in the world. Fruit distribution channels have also been improved considerably and the establishment of fruit wholesale markets has significantly facilitated fruit distribution. Consumption patterns have also changed; as family income increases, consumers demand more fruit with high quality, including imported fruit. Also, in recent years, there has been a remarkable increase in China's fruit trade, including both domestic inter-regional trade and foreign trade. This paper analyzes the tendency of consumption and marketing of fruits mainly from 1989-2002 in China, and made comparisons between China and the other countries (such as Poland) for the above items. Main problems of the marketing of fruits in China were discussed, and the developing strategies were suggested. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chern W.S., Wang G., 1994. The Engel Function and Complete Food Demand System for Chinese Urban Households. China Economic Review, 4, 35-57.
  2. Cranwell D., 1999. NZ apple industry has two years to counter Chinese. HortNews, Hastings
  3. FAOSTAT Database [in:] http://apps.fao.org/lim500/wrap.pl?FoodBalanceSheet&Domain=FoodBalanceShcct&Language=english
  4. Huang K.S., 1985. U.S. Demand for food: A complete system of price and income effects. U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service. Technical Bulletin No. 1714.
  5. How R.B., 1991. Marketing fresh fruits and vegetables. An Avi Book.
  6. Intergovernmental group on bananas and on tropical fruits, 1999. Market for tropical fruits in China. Committee on commodity problems, First session, Gold Coast, Australia.
  7. O'Rourke A.D., 1994. The World Apple Market. Food Product Press.
  8. Shi H., Wahl T.I., 1996. Recent Developments in the Chinese Fruit Industry and Fruit Market: Implications for the US Fruit Industry. IMPACT Center, No. 83, Washington State University.
  9. Zhu Y., Hao S., 2000. China fruit industry, problems and strategies dealing with the problems. China Fruits, No. 1, 46-48 (in Chinese).
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu