BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiktor Jan W. (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wspólny rynek w świetle teorii integracji
The Common Market in the Context of Integration Theory
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 663, s. 5-22, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rynek, Integracja gospodarcza, Integracja regionalna, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Market, Economic integration, Regional integration, International economic relations
Note
summ.
Abstract
Ważną cechą współczesnej gospodarki światowej jest postępujący i pogłębiający się proces integracji regionalnej. W pracy omówiono istotę i przesłanki integracji regionalnej oraz jej instytucjonalne formy. Przedstawiono również koncepcję wspólnego rynku w neoklasycznym modelu integracji regionalnej.

This article deals with common market theory issues, which are grounded in the theory of regional integration. The article comprises three parts. The first part discusses the essence and conditions for regional integration; it identifies its basic features, manifestations and consequences. The discussion is presented in the broader context of globalisation processes in the modern economy. In the second part, the author discusses institutional forms of integration with regard to B. Balassa's well-known theory. The author draws attention to the mutual relationships and interdependencies between each phase (stage) of integration. The third part offers a critical analysis of the neo-classical common market model. The author discusses its basic assumptions, identifies the mechanism of integration, and reveals its fundamental implications for integration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balassa B., Przyczynek do teorii integracji gospodarczej [w:] Z problemów integracji gospodarczej, PWG, Warszawa 1968.
 2. Bożyk P., Międzynarodowa integracja gospodarcza [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 1998.
 3. Budnikowski A., Globalizacja a regionalizacja, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszaw a 2000.
 4. Hansen D.,Nielsen J.U.M.,An Economic Analysis of the EU,McGraw-Hill,London 1999.
 5. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 6. Kreuzer S.,EU-Integration, FP, Pforzheim 1998.
 7. Liberska B., Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej [w:] Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN, Warszawa 1998.
 8. Machlup F., Integracja - narodziny i rozwój idei, PWN, Warszawa 1986.
 9. Makać A., Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej [w.] Współczesna gospodarka światowa, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 10. Martin H .P., Schumann H., Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 11. Miklaszewski S., Unia Europejska a interesj 167y ekonomiczne krajów Grupy Wyszehradz-kiej, Wydawnictwo Oddziału PAN, Kraków 1997.
 12. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk 2000.
 13. Nowak A.Z., Integracja europejska. Szansa dla Polski?, PWE, Warszawa 2002.
 14. Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, PWN, Warszaw a 2001.
 15. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
 16. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Rozwój rynków, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu