BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oczkowska Renata
Title
Czynniki determinujące rozwój joint venture w Polsce
Factors Determining the Development of Joint Yentures in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 663, s. 23-40, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Spółki kapitałowe, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Spółki joint ventures, Joint ventures
Capital company, Direct investments, Foreign investment, Joint venture, Joint ventures
Note
summ.
Abstract
Najczęściej stosowaną formą wchodzenia na rynek polski przez przedsiębiorstwa zagraniczne w latach 90. są joint venture. W artykule omówiono wielkość i strukturę joint venture w Polsce oraz przedstawiono korzyści funkcjonowania przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce.

This article presents the conditions governing the creation and functioning of foreign capital in Poland. The author discusses legal, economic, market and cost factors as well as things that facilitate economic activity such as the system of investment incentives and the transport and telecommunications infrastructure. She analyses the magnitude and structure of joint ventures in Poland in light of the these factors. The author also identifies the benefits and negative aspects of foreign company operations in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bajor E., Konkurencyjność w pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej, „Przegląd Organizacji" 2001, nr 5.
 2. Beven A.A., Estrin S., The Determinants of Foreign Direct Investment in Transition Economies, London Business School-Centre for New and Emerging Markets, London, October 2000.
 3. CESTAT, Statistical Bulletin, Warszawa 1999, nr 2.
 4. Dąbrowski W., Zarządzanie promocją bezpośrednich inwestycji zagranicznych [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998.
 5. Durka B., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998.
 6. Dusza M., Rynek kapitatowy [w:] System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 1997.
 7. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2000 roku. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2001.
 8. Liberska B., Czynniki przyciągające zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Wnioski dla Polski z doświadczeń innych krajów [w:] Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, red. Z. Sadowski, PTE, Warszawa 1999.
 9. Mapa ryzyka inwestycyjnego. Ujęcie regionalne, red. K. Gawlikowska-Hueckel, IBnGR, Warszawa 1997.
 10. Polak W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - korzyści i zagrożenia dla przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, materiały konferencyjne, Warszawa 2002.
 11. Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji, bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech, AE w Krakowie, Kraków 2001.
 12. Rocznik statystyczny RP, GUS, Warszawa 2000.
 13. Umiński S., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, „Organizacja i Kierowanie" 2000, nr 4.
 14. Szromnik A., Inwestycje zagraniczne w miastach i regionach - główne korzyści oraz uwarunkowania [w:] Współczesne problemy marketingu międzynarodowego, red. J.W. Wiktor, AE w Krakowie, Kraków 1998.
 15. Wiktor J. W., Zembura R., Zbikowska A., Sposób podejścia do rynku jako wyróżnik orientacji marketingowej firm z kapitałem zagranicznym w Polsce (w świetle wyników badań empirycznych} [w:] Marketing. Paradygmaty. Zastosowania. Przełom wieków, red. K. Mazurek-Łopacińska, A. Styś, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 16. The World Competitive, Yearbook, IMD 1999.
 17. World Investment Report. Cross-border Mergers and Acquisitions and Development, United Nations, New York- Geneva 2000.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu