BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadrian Piotr
Title
Wykorzystanie metody portfelowej w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem
The Use of the Portfolio Method in Various Areas of Enterprise Management
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 663, s. 41-57, bibliogr. 39 poz.
Keyword
Zarządzanie marketingowe, Zarządzanie promocją sprzedaży, Metody portfelowe
Marketing management, Sales promotion management, Portfolio methods
Note
summ.
Abstract
W zarządzaniu strategicznym metoda portfelowa ma zastosowanie w każdym obszarze organizacji jeżeli istnieje szansa zróżnicowanego działania. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania metody portfelowej w zarządzaniu (głównie marketingu).

The portfolio method has been the subject of myriad studies, which attests to its popularity and development. In this article, the author does not view the portfolio method as a fixed, strictly technical mode of operation, but as an analytical concept that may be applied in any organisation in which diverse activities are possible. This, of course, gives rise to methodological consequences and interpretations resulting from the adopition of a specific definition of the elements that make up a portfolio. The author pays particular attention to the use of this analytical approach in the area of technology and to the methodological concepts that arise from it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Abell D.F., Defining the Business: The Starting Point of Strategic Planning, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1980.
 2. Abell D.F., Hammond J.S., Strategic Market Planning. Problems and Analytical Approaches, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1979.
 3. Amler R., Metze G., Pfeiffer W., Schneider W., Technologie - Portfolio zum Management, Strategischer Zukunftsgeschaftsfelder, Vandenhoeck u Ruprecht, Gottingen 1983.
 4. Amler R., Pfeiffer W., Schaffner G.J., Schneider W., Technologie - Portfolio - Methode des strategischen Innovations-managements, „Zeitschrift Führung + Organisation" 1983, vol.52,nr 5-6.
 5. Bamberger L, Portfolio Analysis for the Smali Firm, „Long Rangę Planning" 1982, vol. 15, nr 6.
 6. Barksdale H.C., Harris C.E., Portfolio Analysis and the Product Life Cycle, „Long Rangę Planning" 1982, vol. 15, nr 6.
 7. Bettis R.A., Hall W.K., Strategic Portfolio Management in the Multibusiness Firm, „California Management Review" 1981, vol. 24.
 8. Brose P., Corsten H., Technologie-Portfolio als Grundlage von Innovations- und Wettbewerbsstrategien, GfK Nürnberg, Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchsforschung 1983, vol.29, nr 4.
 9. Buzzell R.D., Gale B.T., Sultan R.G.M., Market Share - a Key to Profitability, „Harvard Business Review" 1975, vol. 53.
 10. Chwałek J., Innowacje w handlu. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1992.
 11. Dickson P.R., Distributor Portfolio Analysis and the Channel Dependence Matrix: New Techniques for Understanding and Managing the Channel, „Journal of Marketing" 1983,vol.47.
 12. Douglas S., Wind Y., International Portfolio - Analysis and Strategy: The Challenge ofthe 80s, „Journal of International Business Studies" 1981, Fall.
 13. Drucker P.F., Managing for Results. Economic Tasks and Risk-taking Decisions, Heinemann, London 1964.
 14. Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1994.
 15. Enis B.M., GE, PIMS, BCG and the PLC, „Business Horizons" 1980, vol. 30, nr 3.
 16. Fabiańska K., Rokita J., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1986.
 17. Famielec J., Strategie rozwoju przedsiębiorstw, AE w Krakowie, Kraków 1997.
 18. Fimińska-Banaszyk R., Metody portfeIowe jako podstawa wyboru strategii przedsiębiorstwa [w:] Strategia zarządzania przedsiębiorstwem, Zeszyt Naukowy seria I, nr 208, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1993.
 19. Freytas W.H.J., Frombach R.T., Nijssen EJ., Technologie, strategisch management en marketing, Tilburg University, FEW 403.
 20. Gacek-Bielec J., Nogalski B., Rybicki J., Modele analizy portfelowej. Teoria i praktyka, TNOiK, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1996.
 21. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1994.
 22. Hax A.C., Majluf N.S., A Methodological Approach for the Development of Strategic Planning in Diversified Corporations [w:] Studies in Operations Management, red. A.C. Hax, TIMS Studies in the Management Sciences and Systems, vol. 6, North-Holland Publ. Co., Amsterdam-New York-Oxford 1978.
 23. Henderson B.D., The Product Portfolio, Perspectives on Experience, Boston Consulting Group, nr 66, Boston 1970.
 24. Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka J., Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 1996.
 25. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 26. Little A.D., International Management im Zeitalter der Strategischen Führung, Wiesbaden 1985.
 27. Mahajan V., Sharma S., Srinivas D., An Aplication of Portfolio Analysis for Identifying Attractive Retail Locations, „Journal of Retailing" 1985, vol. 61, nr 4.
 28. Mahajan V., Wind Y., Designing Product and Business Portfolios, „Harvard Business Review" 1981, vol.59, nr 1.
 29. Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 1996.
 30. Perlitz M., Country-Portfolio Analysis: Assessing Country Risk and Opportunity, „Long Range Planning" 1985, vol. 18(4).
 31. Planowanie strategiczne, red. A. Klasik, PWE, Warszawa 1993.
 32. Prymon M., Strategia marketingowa, AE we Wrocławiu, Wrocław 1989.
 33. Servatius H.G., Methodik des Strategischen Technologie Management. Grundlage für Erfolgreiche Innovationen, Berlin 1985.
 34. Strategie et technologie, dokument ADL przedstawiony na European Management Forum, Davos 1981.
 35. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, Struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 36. Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa 1992.
 37. Tassel J., La methode SRI d'analyse strategique, „Futuribles" 1983, grudzień.
 38. Wind Y., Designing Product and Business Portfolios, „Harvard Business Review" 1981, vol. 59, nr l.
 39. Wybór rynków krajowych w Europie Wschodniej za pomocą metody portfolio, red. R. Springer, Wirtschaftsuniversität, Wien 1994.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu