BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tańska-Hus Bożena
Title
Emerytury strukturalne w krajach UE i w Polsce jako instrument poprawy struktury agrarnej i przyspieszenia wymiany pokoleń
Early Retirements in EU Countries and in Poland as the Instrument of the Agrarian Structure Improvement and Accelerations of the Exchange of Generations
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 336-340, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Renta strukturalna, Wspólna Polityka Rolna, Polityka rolna, System emerytalny, Emerytury
Structural pension, Common Agricultural Policy (CAP), Agricultural policy, Pension schemes, Pensions
Note
summ.
Abstract
Istotnym instrumentem polityki rolnej w zakresie przemian agrarnych jest obowiązująca ustawa z 26 kwietnia 2001 o rentach strukturalnych wzorowana na rozporządzeniu Rady WE nr 2079/92 - zastąpionego obecnie rozporządzeniem Rady WE nr 1257/99. Celem autorki było przedstawienie rozwiązań prawnych w zakresie wcześniejszych emerytur w krajach UE oraz konfrontacje ich z rozwiązaniami przyjętymi w ustawodawstwie polskim i wskazanie rozbieżności.

The important instrument of the rural policy in a sphere of the agrarian transformations is initialing from I January 2002, with the Act of 26 April 2001 about structural pensions in the agriculture, the system of structural early retirements, which is leaning on the Council Regulation No. 2079 of 30 June 1992 (at present displaced by the Council Regulation No. 1257/99) with enactive the program of the financial assistance for trippant on the early retirement in agriculture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Piątkowski K. (2001): Rolnicze ubezpieczenia we Francji - Mutualitč Sociale Agricole. [W:] KRUS ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia nr l (9).
  2. Skwarka B. (1991): Ubezpieczenia społeczne rolników indywidualnych we Francji. Wieś i Rolnictwo 2 (71).
  3. Tryfan B. (1993): Zabezpieczenia socjalne ludności rolniczej we Francji. Wieś i Rolnictwo l (78).
  4. Tryfan B., van Deenen B., Okuniewski J. (1997): Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie Niemiec i Polski. PAN, Warszawa.
  5. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. z 2001 Nr 52 poz. 539).
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu