BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomaszewski Marek
Title
Wybrane źródła finansowania gminnych inwestycji ekologicznych na tle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)
Selected Sources of Financing Communities Ecology Investments on the View of Poland's Accession to European Union (on the Example of Zachodniopomorskie Voivodeship)
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 341-345, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Finansowanie inwestycji ekologicznych, Finansowanie inwestycji w gminie, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE), Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA)
Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD), Financing of the environmental protection, Investment financing in district, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE), Instrument for Structural Policies for Pre-accession (ISPA)
Note
summ.
Abstract
Autor przeprowadził analizę wykorzystania środków pomocowych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Z pozyskaniem unijnych środków finansowych wiąże się jednak wiele problemów. Najważniejszym problemem wymienianym najczęściej przez jednostki samorządu terytorialnego jest konieczność zgromadzenia wkładu własnego. W sytuacji ich stale rosnącego zadłużenia problem ten odgrywa coraz większe znaczenie.

European Union support programs like PHARE, ISPA or SAPARD can be the first step in real structural and cohesion funds implementation to Polish socioeconomic system. The task of these funds will be to reduce the differences between levels of ecology development in particular regents of Europe. Scale of these funds will be the real challenge for the selfgovernment of the regions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Krüger L. (2001): Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 1999-2000. Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, nr 2.
  2. Socha B. (2002): Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2000-2001. Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, nr 2.
  3. Weber M. (2002): ISPA w praktyce, Przecieranie szlaku. Wspólnota, nr 14.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu