BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiatrak Andrzej Piotr
Title
Doradztwo rolniczo-środowiskowe (istota, potrzeby, zakres)
Agri-Environmental Advising (Creature, Needs, Range)
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 346-350, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Programy UE, Doradztwo rolnicze, Ochrona środowiska
EU programme, Agricultural advisory, Environmental protection
Note
summ.
Abstract
Autor zajął się problemem zakresu i metod pracy doradczej we wdrażaniu programów rolno-środowiskowych.

In article were introduced problems of agri-environmental advising, characterising agri-environmental programmes, advisory needs from this range, system seizure of agri-environmental advising, together with methods and forms of extension work. One from assignments of advising is a learnedly farmers the rules of environment protection in agricultural activities, in farm household and in lives of community in aim the enlargement of environmental consciousness and compliance with rules good agricultural practices. Basic methods of work in initiation these of programmes are individual advising, demonstration and instructions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Van den Ban A.W., Hawkins H.S. (1997): Doradztwo rolnicze. Wyd. Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Kraków.
  2. Faber A., Duer I. (2001): Programy rolno-środowiskowe w Unii Europejskiej i w Polsce. Pamiętnik Puławski, z.124, s. 59-68.
  3. Kujawiński W. (1997): Doradztwo rolnicze w zarysie. Wyd. CDiEwR, Poznań 1997.
  4. Liro A. (2001): Programy rolno-środowiskowe a doradztwo rolnicze. [W:] Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle tendencji światowych. Pr. zbiór, pod red. M. Drygasa, J. Kani i A. Wiatraka. IRWiR PAN, Warszawa, s. 175-189.
  5. Rowiński J. (1999): Integracja gospodarki żywnościowej i zagraniczne źródła finansowania restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.
  6. Sobolewska A. (2002): Ekonomiczne efekty wprowadzenia wybranych instrumentów polityki ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW (maszynopis rozprawy doktorskiej).
  7. Ustawa o nawozach i nawożeniu. Dziennik Ustaw 2000, nr 89, poz. 991.
  8. Wiatrak A.P. (2001): Polityka ekologiczna w zrównoważonym rozwoju rolnictwa. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2, s. 90-100.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu