BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wielewska Izabela
Title
Polityka państwa w stosunku do rolnictwa i przemysłu spożywczego w przededniu integracji z Unią Europejską
The Country Politics towards Agriculture and Food Industry Due to European Union Integration
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 352-355, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Gospodarka rynkowa, Integracja gospodarcza Polski z UE, Polityka rolna, Przemysł spożywczy
Market economy, Poland's economic integration with the EU, Agricultural policy, Food industry
Note
summ.
Abstract
Autorka przeanalizowała politykę państwa w stosunku do rolnictwa i przemysłu spożywczego w aspekcie integracji Polski z UE.

The country politics towards agriculture and food industry plays an important role in a simulation of its development. The fast transformation of political system occurring in Poland and economy marketing led to a worsening of agriculture income, a stoppage of structural changes and a constant increase of unused productive factors. Changes which should occur in Polish agriculture must be grounded on successful economy securing the profitability of agriculture production. It can consequently increase income of rural population. The negative trends which took place in Polish agriculture in the 1990s are slowly getting better. The chances of improvement should be found in Poland joining EU. It should guarantee not only a stabilization of agriculture market, but also a support of structural changes and a development of infrastructure in rural areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ciechomski W. (2002): Uwarunkowania rozwoju sektora owocowo-warzywnego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4/5, s. 45.
  2. Czyżewski A., Grzelak A. (2002): Wpływ polityki monetarnej i fiskalnej na pozycję rolnictwa w okresie transformacji. Wieś i Rolnictwo, nr 2, s. 49-53.
  3. (2000): Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego. GUS, Gdańsk 2000.
  4. Rowiński J., Bielecki J. (2001): Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle rolno-spożywczym. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr l, s. 18-37.
  5. Urban R. (2002): Polityka państwa w stosunku do przemysłu spożywczego. Wieś i Rolnictwo, nr 2/3, s. 3-12.
  6. Woś A. (2002): Rolnictwo i sektor żywnościowy w 2001 r. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6, s. 6-15.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu