BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smoleń Tomasz
Title
Formy działań konkurencyjnych firm na rynku fonograficznym w Polsce
The Activities of Competing Companies in the Phonographic Market in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 663, s. 69-78, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Wydawnictwa fonograficzne, Polityka konkurencji, Strategia produktu, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Music production company, Competition policy, Product strategy, Enterprise competitiveness
Note
summ.
Abstract
Działające na terenie Polski firmy fonograficzne charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem wielkości (poziom zatrudnienia, obroty) udziałów na rynku, oraz liczby oferowanych pozycji asortymentowych w katalogu wydawniczym. W pracy omówiono różne formy konkurencji między przedsiębiorstwami fonograficznymi, a także przedstawiono wpływ konkurencji na strategie produktu firm.

In this article, the author presents strategic groups of companies operating on the Polish phonographic market. The categories of firms were established on the basis of research conducted by the author as well as on English-language academic studies (M. Porter, R. Burnett, K. Negus and C. Hammelink). The author presents the forms of competition between companies in each strategic group as well as the influence that competing firms can exert on the product strategies of music publishers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Burnett R., The Global Jukebox: The International Music Industry, Routledge 1996.
  2. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa 1996.
  3. Hamelink C., Finance and Information, Ablex, New Jersey 1983.
  4. Lathrop T., Pettigrew J. Jr, Music Marketing & Promotion, Billboard Books, New York 1999.
  5. Leksykon Marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998.
  6. Negus K., Music Genres and Corporate Culture, Routledge, London-New York 1999.
  7. Porter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1999.
  8. Rynek f ono graficzny w Polsce w latach 1997-2000, maszynopis, ZPAV, Warszawa 2001.
  9. Zdubiel R., Zamorski M., Raport o niezależnym rynku muzycznym, „Machina" 2000, nr 4(49).
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu