BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niestrój Roman
Title
Kontrola sprzedaży
Sales Control
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 663, s. 95-101, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Kontrola sprzedaży, Sprzedaż, Marketing strategiczny
Sales control, Sale, Strategic marketing
Note
summ.
Abstract
W działalności marketingowej szczególnie ważna rola przypada kontroli sprzedaży. W artykule przedstawiono znaczenie i zakres kontroli sprzedaży oraz stosowanych w tej dziedzinie wielkości kontrolnych. Omówiono kontrolę: transakcji, procesu sprzedaży i wyników sprzedaży.

Sales control is an important element of marketing management. It permits the review of marketing activity and the identification of the company's strengths, weaknesses and their causes. Effective auditing foremost requires deciding on the proper combination of control values and their measures. The registration and analysis of sales seems an obvious and relatively simple task, yet when confronted with real conditions and measurement opportunities, many questions requiring clarification arise with respect to sales control. In this paper, the author attempts to show the significance of the sales control process and the possibilities of using specific measures in this field. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gordon L, Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.
  2. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Prentice-Hall International Inc., Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
  3. Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 2002.
  4. Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  5. Sierpińska M., Niedbała B., System controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie, AE w Krakowie, Kraków 2001.
  6. Wilson M., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 1993
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu