BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubała Anna
Title
Finansowe mierniki oceny systemu dystrybucji przedsiębiorstwa
Financial Measures in Evaluating an Enterprise's Distribution System
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 663, s. 103-111, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Efektywna obsługa klienta, Dystrybucja produktu, Strategia marketingowa, Strategiczna Karta Wyników, Łańcuch dostaw
Efficient Consumer Response (ECR), Product distribution, Marketing strategy, Balanced Scorecard (BSC), Supply chain
Note
summ.
Abstract
Jednym z ważnych czynników współtworzących dostarczaną klientom wartość jest dystrybucja. W artykule omówiono mierniki finansowe i metody oceny efektywności dystrybucji.

Distribution is one of the Instruments used to create value for clients. Product features, service efficiency, quality of customer services, and supplier image and reputation create this value. Decisions taken in the distribution process on the one hand add utility to the product by making it available to clients at the desired place, time, assortment and purchasing terms and conditions; on the other, distribution costs increase the price of product while at the same time lowering the value delivered to the client. In this article, the author presents the basic methods and measures used to evaluate the effectiveness of distribution systems, methods for assessing the profitability of distribution channels (purchasers or groups of purchasers) as well as a method for assessing the value of the customer to the firm. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Beir F.J., Rutkowski K., Logistyka, SGH, Warszawa 2000.
  2. Cholewicka-Goździk K., Strategiczna karta wyników - instrument oceny efektywności organizacji, „Master of Business Administration" 2002, nr 4.
  3. Cholewicka-Gożdzik K., Kompleksowe koszty jakości - element kształtowania wartości dla klienta, „Master of Business Administration" 2003, nr l.
  4. Christopher M., Strategia zarządzania dystrybucją. Praktyka logistyki biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
  5. Doyle P„ Value-Based Marketing. Marketing Strategies from Corporate Growth and Shareholder Value, John Wiley & Sons, Ltd, England 2000.
  6. Kapłan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  7. Stern L.W., El-Ansary A. I., Caughlan A.T., Kanały marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  8. Swarcewicz R., Efektywna strategia obsługi klienta, „Logistyka" 1998, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu