BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilczyński Artur
Title
Ochrona środowiskowa w rolnictwie na przykładzie unijnych programów rolno-środowiskowych
Environment Protection in Agriculture on European Union Agri-Environment Programmes
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 356-359, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Ochrona środowiska, Programy UE
Agriculture, Environmental protection, EU programme
Note
summ.
Abstract
Programy rolnośrodowiskowe są podstawowym narzędziem ochrony środowiska na obszarach wiejskich w państwach Unii Europejskiej. Wdrażanie w każdym kraju programu rolnośrodowiskowego oparte jest na różnych działaniach zapewniających podniesienie walorów środowisk naturalnego. Autor zaprezentował podstawowe różnice pomiędzy założeniami Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego, a programami obowiązującymi w wybranych państwach UE.

Agri-environmental programmes are a basic tool of environment protection on rural areas in EU countries. This programmes was introduced for a different measures for environment preserve. Article present a differences between Polish and selected EU agri-environment programmes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Liro A. (2000): Ochrona środowiska w rolnictwie. FAPA, Warszawa, s. 23-26.
  2. Wilczyński A., Rusielik R. (2002): Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich na przykładzie irlandzkiego programu rolno-środowiskowego. [W:] Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich wobec integracji z Unią Europejską. Wydaw. AR Szczecin, Szczecin, s. 335-344.
  3. Biuletyn informacyjny MRiRW (2003): Podsumowanie wyników negocjacji akcesyjnych. MRiRW, Warszawa, s. 3-17.
  4. Peco B. (2001): A European overview of the implementation and effectiveness of agri-environment schemes established under Regulation 2078/92. Examples of European agri-environment schemes and livestock systems and their influence on Spanish cultural landscapes. In: Brunce et al. (eds): Alterra-rapport 309. Wagenin-gen, s. 77- 84.
  5. Raumordnungsbericht (2002), Wien, 1-14. http://www.oerok.gv.at/
  6. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2004-2006 (2003). MRiRW, Warszawa, s. 83-95.
  7. Report: Economic Evaluation of Agri-environment Schemes (2002). Oxford, 76-100. http://www.defra.gov.uk/ esg/economics/econeval/agrienv/
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu