BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarębski Marek
Title
Małe i średnie przedsiębiorstwa w określonych typach funkcjonalno-przestrzennych obszarów
Small and Medium Firms in Definite Functional and Spatial Types of Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 364-369, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Wieś, Rozwój przedsiębiorczości, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Village, Entrepreneurship development, Small business
Note
summ.
Abstract
Rozwój przedsiębiorczości na przeważnie monofunkcyjnych obszarach wiejskich, to nie tylko powstawanie nowych przedsiębiorstw, ale również ich organizacyjno-ekonomiczna stabilizacja i wzrost potencjału gospodarczego. Są to warunki niezbędne do wzrostu zatrudnienia pozarolniczego i aktywizacji społeczno-ekonomicznej tych terenów. Występuje bowiem sprzężenie zwrotne między rozwojem przedsiębiorstw, poziomem cywilizacyjnym a aktywnością gospodarczą mieszkańców wsi. (abstrakt oryginalny)

Development chances of small and medium firms situated in rural areas are set out using an example of Konin region. These chances were examined in communes divided according to: 1/position towards city (rural communes), 2/economic potential (four levels), 3/functional and spatial types (six types), 4/an extent of versatile development (five degrees, extents). It was proved that the development of entrepreneurship depends on functional and spatial communes types. It depends also on economic potential levels and extent of versatile development. The firms which are situated in industrial, tourist and suburban communes show the highest standard of economic activity. It is easy to observe that the lower standard of development is characteristic to agricultural communes with large influence of industry. Furthermore the lowest firm development occurs in agricultural communes of larger territory. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Sobków C., Zarębski M. (2002): Obszary wiejskie w Polsce a integracja z Unią Europejską. A. Marszałek, Toruń.
  2. Zarębski M. (2003): Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w regionie konińskim. UMK, Toruń.
  3. Zarębski M. (2002): Bariery i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie regionu konińskiego). UMK, Toruń.
  4. Zarębski M. (2002):Evaluation of the Polish agricultural policy made by private farms. [W:] Rais. Business and economic development in Central and Eastern Europe: implications for economic integration into wider Europe. Vysoke Uceni Technicke, Brno.
  5. Zarębski M. (2002): Czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. [W:] Niedzielski E., Kisiel R. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej. Uniwersytet Warmiński-Mazurski, Olsztyn.
  6. Zarębski M. (2001): Zatrudnienie i bezrobocie w rolnictwie polskim. [W:] Wawrzyniak B. Rola i miejsce gospodarstw rodzinnych w systemie rolnictwa polskiego i europejskiego. ATR, Bydgoszcz.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu