BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichoń Zofia (Wydział Towaroznawstwa)
Title
Badanie stanu labelingu na opakowaniach płynnych przetworów owocowych
A Check on the Labelling of Liquid Fruit Product Packages
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 530, s. 5-19, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Opakowalnictwo, Etykiety towarowe, Opakowania produktów spożywczych, Informacyjna funkcja opakowania
Packaging science, Labels, Food packaging, Information function of packaging
Note
summ.
Abstract
Omówiono szczegółowo informacje zamieszczane na opakowaniach płynnych przetworów owocowych największych polskich producentów, zwracając uwagę na ich zgodność z obowiązującymi zarządzeniami Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

The paper concerns the check on the correctness of labelling used in case of liquid fruit products found at retail and wholesale. The check was based on the valid legal acts. The results are presented in tables. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Anonim, The Fine Print, "Business Eastern Europe" 1996, t. 25, nr 7.
 2. Berdowski J.B., Słowińska E., Opakowania w przemyśle spożywczym, "Przemysł Spożywczy" 1996, t. 50, nr 8.
 3. Cichoń Z., Labeling na opakowaniach do żywności, AE, Zeszyty Naukowe, Kraków 1997, nr 487.
 4. Cichoń Z., Nowoczesne opakowalnictwo żywności, Ossolineum, Wrocław 1996.
 5. First D., Jakucewicz S., Stów kilkoro o etykiecie, "Opakowanie" 1995, zeszyt specjalny nr IV.
 6. Greenberg E.S., Are Food Labels Changes Healthy? "Packaging Digest" 1996, t. 33, nr 10.
 7. Jakucewicz S., Tendencje rozwojowe rynku etykiet do 2000 r., "Opakowanie" 1995, zeszyt specjalny nr V - Opakowania szklane.
 8. Jakucewicz S., Trendy rozwojowe w stosowaniu etykiet, "Opakowanie" 1995, nr 4.
 9. Kunachowicz H., Rutkowska U., Iwanow K., Recent Development in Polish Regulations on Nutrition Labeling, Abstracts of Lectures and Posters, 9th World Congress of Food, Science and Technology, Congress Sekretariat, Budapest 1995.
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 VII 1994 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych przeznaczonych do obrotu, Dz.U. z dnia 5 VIII 1994, nr 86, poz. 402.
 11. Silverglade B., The Nutrition Labeling and Education Act - Progress to Date and Challanges for Future, "Journal of Public Policy and Marketing" 1996, t. 15, nr 1.
 12. Walczak K., Ocena aktualnego stanu labelingu płynnych przetworów owocowych, praca magisterska wykonana pod kier. Z. Cichoń, AE, Kraków 1997.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu