BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawora Jolanta, Zawora Paweł
Title
Struktura dochodów i wydatków budżetowych na przykładzie wybranych gmin wiejskich Podkarpacia
Structure of Budget Revenue and Expenditure on Example of Chosen Communities of Podkarpacie Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 381-385, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Gmina, Budżet gminy, Dochody gminy, Wydatki budżetowe
District, District budget, Local revenues, Budget expenditures
Note
summ.
Abstract
Autorzy przeprowadzili analizę budżetów gmin wiejskich województwa podkarpackiego. Zwrócili szczególną uwagę na wielkość dochodów własnych gmin wiejskich. Przedstawili obszary wydatkowania środków budżetowych, podkreślając znaczenie wydatków inwestycyjnych.

Budget is a plan of financial activity a province. In the rural province main source of own revenue were general subsidies. Expenditures concerned mainly current activity of the provinces. The lack of revenue did not permit embarking into increased investments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Adamiak J., Kosiedowski W., Potoczek A., Słowińska B. (2001): Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. TONiK, Toruń, s. 241-243.
  2. Grześkiewicz W. (2002): Analiza wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego i źródeł ich finansowania w latach 1997-2000. Samorząd Terytorialny, nr 11, s. 41-43.
  3. Jastrzębska M. (2002): Kondycja finansowa jednostki samorządu terytorialnego (uwarunkowania i związki). Samorząd Terytorialny, nr 11, s. 30-32.
  4. Praca zbiorowa pod red. S. Owsiaka (2002): Budżet władz lokalnych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 32.
  5. Rocznik Statystyczny woj. podkarpackiego (2002).
  6. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001. Dz. U. nr 150, poz. 983 z późn. zmianami
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu