BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żmija Janusz
Title
Wpływ telekomunikacji na rozwój obszarów wiejskich
Impact of Telecommunication on Development of Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 386-390, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Modernizacja obszarów wiejskich, Infrastruktura wsi, Telekomunikacja
Modernisation of the rural area, Rural infrastructure, Telecommunication
Note
summ.
Abstract
Z uwagi na proces integracji Polski z Unią Europejską oraz rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów wiejskich, koniecznym staje się rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej. Infrastruktura ta przyczyni się do pobudzenia aktywności zawodowej oraz podnoszenia warunków życia społeczności wiejskiej. Umożliwi także włączenie rolnika i przedsiębiorcy wiejskiego w struktury gospodarcze rynku europejskiego.

Taking into consideration process of Poland integration with the European Union and socio-economic development of rural areas it is necessary to develop infrastructure of telecommunication in those areas. Such an infrastructure will make for stimulation of professional activity and increase of life condition of rural population. It will unable to include a farmer and rural entrepreneur into the economic structures of the European market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Borucki W. (1996): Globalny rynek usług telekomunikacyjnych. TP S.A. CDK.
  2. Durlik I. (1996): Inżynieria zarządzania. Agencja wydawnicza Placet, Warszawa.
  3. Dziworska K. (1993): Inwestycje przedsiębiorstw. UG, Gdańsk.
  4. Okrągły J. (2002): Strategia rozwoju telekomunikacji na wsi (2000-2004): Projekt. Pełnomocnik Rządu do Spraw Telekomunikacji na wsi. Ministerstwo Łączności.
  5. Rosner A. (2000): Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa.
  6. Zacher L.W. (1997): Rewolucja informacyjna i społeczeństwo: niektóre trendy, zjawiska i kontrowersje. Fundacja Edukacyjna Transformacje, Warszawa.
  7. Żmija J. (1999): Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich w Regionie Małopolski. Wyd. Czuwajmy, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu