BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawer Jadwiga
Title
Czynniki kształtujące wynik finansowy w instytucjach ubezpieczeniowych
Factors Forming Profit and Loss Account in the Insurance Institution
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 1996, nr 15, s. 95-104
Keyword
Rachunkowość finansowa, Działalność ubezpieczeniowa, Instytucje ubezpieczeniowe, Wynik finansowy
Financial accounting, Insurance activity, Insurance institute, Financial performance
Note
summ.
Abstract
Odrębność systemu finansowego ubezpieczeń była przesłanką ustalenia specjalnych zasad rachunkowości ubezpieczeniowej, a tym samym ustalenia zasad obliczania wyniku finansowego. W działalności ubezpieczeniowej wynik finansowy jest różnicą między przychodami osiągniętymi przez ubezpieczyciela a kosztami skorygowanymi o straty i zyski nadzwyczajne. Artykuł zawiera charakterystykę podstawowych czynników kształtujących wynik finansowy w działalności czynnej i biernej instytucji ubezpieczeniowych.

Specific of insurance financial system has given rise to set up special rules calculation of financial results by insurers. Except general profit and loss statement in insurance firms have duty prepare insurance technical account. The article present basic factors forming profit and loss account of insurers leading life insurances and non-life insurances. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1230-364X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu