BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sala Józef
Title
Usługi gastronomiczne jako czynnik podnoszenia konkurencyjności produktu w hotelarstwie
Food Services as a Factor Contributing to the Increase in Product Competitiveness in the Hotel Sector
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 663, s. 113-127, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Hotelarstwo, Marketing usług hotelarskich, Usługi turystyczne, Zaplecze gastronomiczne turystyki
Economic literature analysis, Hotel industry, Hotel services marketing, Tourism services, Tourism catering facilities
Note
summ.
Abstract
Usługi gastronomiczne stanową na ogół drugą pod względem ważności część produktu w hotelarstwie. Obejmują propozycje usług zaspokajających potrzeby w zakresie wyżywienia i rozrywki. W artykule przedstawiono rolę gastronomii w podnoszeniu konkurencyjności produktu hotelowego oraz kierunki jej rozwoju w hotelach.

Gastronomy has been historically linked to hotel services, but whereas in the past hotel gastronomy was treated as a "necessary evil" used to attract guests to the hotel, in recent years it has been used to raise the attractiveness of the hotel's offer and to increase revenues. In many large hotel chains, the contribution of gastronomy to total revenues has increased significantly. The range of gastronomic services in hotels is usually varied. In high-class hotels, this range is rather typical and includes: offering services in hotel restaurants, gastronomic services for guests (room service), services in the hotel lobby, and catering and banquet services. In recent years, each type of gastronomic service has undergone significant change. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Arkuszyński C., Gastronomia hotelowa, PZHT, Warszawa 2001.
 2. Barth K., Thies H J., Hotel-Marketing, Gabler, Wiesbaden 1998.
 3. Czarniecka-Skubina E., Działalność firm cateringowych, „Poradnik Restauratora" 2000, nr 3.
 4. Dahinden J., Kühne G., Neue Restaurants. Einer internationaler Querschnitt, Callwey Verlag, Munchen 1973.
 5. Fridrich W., Marketing der Gastfreundschaft, DEHOGA, Bonn 1992.
 6. Gee Ch.Y., International Hotels. Development and Management, Educational Institute, Michigan 1994.
 7. Hänsler K.H., Management in der Hotelerie und Gastronomie, Oldenburg Verlag, München 2000.
 8. Hotelowe bary znów modne, „Food Service" 2000, nr l.
 9. Kotler Ph., Bowen J., Makens J., Marketing for Hospitality and Tourism, Prentice Hall International Inc., New York 1998.
 10. Lattin G.W, The Lodging and Food Service Industry, The Educational Institute, Michigan 1995.
 11. Lawson F., Restaurant Clubs and Bars. Planning, Design and Investment for Food Services Facilities, Architectural Press, Oxford 1994.
 12. Leo A., Hotelrestaurants auf neuem Kurs, „Der Hotelier" 2001, nr 6.
 13. Magris M., McCreery C., Brigton R., Introduction to Catering, Longman, Edinburgh 1993.
 14. „Neoresturation Hotelerie" 1985, nr 15.
 15. Radisić B., Cerović Z., Cicvarić A., Organizacija rada u hotelu, Hotelijerski Fakultet, Opatija 1994.
 16. Rey A.M., Wieland F., Managing Service in Food and Beverage Operations, Educational Institute, Michigan 1985.
 17. Schirnbeck E., Restaurant. Architektur und Ambiente, Callwey Verlag, München 1982.
 18. Thomas Ch.E., How to Open and Run a Successful Restaurant, J. Wiley & Sons Inc., New York 2000.
 19. Top 100 hrvatskich restorana 95, Vita Graf, Rijeka 1995.
 20. Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 1997.
 21. Walker J.R., Introduction to Hospitality, Prentice Hall, New Jersey 1999.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu