BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brandys Joanna
Title
Produkt turystyczny - systematyka pojęć
The Tourist Product - A Taxonomy of Terms
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 663, s. 129-140, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Produkt turystyczny, Marketing turystyczny, Atrakcyjność turystyczna, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Tourist product, Tourism marketing, Touristic attractiveness, Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę usystematyzowania pojęć: "produkt turystyczny" , "atrakcja turystyczna" i "walor turystyczny" i przedstawienia różnic występujących pomiędzy nimi.

In this work, the author presents the characteristics of, and an explanation for, the term "tourist product". The taxonomy of terms explains the essence of the product itself and its meaning both in the economy as well as in marketing. Next, the article presents the essence of services. The tourist product is described from two perspectives: as an offered product (narrow interpretation) and as a perceived product (broader meaning). The article also confronts "tourist product" with "tourist value" and "tourist attraction". (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 2. Bąk S.A., Strategie promocji produktu na obcych rynkach turystycznych, „Zeszyty Naukowe, Kolegium Gospodarki Światowej SGH" 1998, nr 5.
 3. Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 4. Gołębski G., Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1997.
 5. Holloway J.Ch., Robinson Ch., Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997.
 6. Kotler Ph„ Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 7. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 8. Kotler Ph., Browen J., Makens J., Marketing for Hospitality & Tourism, Prentice Hall, 1996.
 9. Kruczek Z., Atrakcje turystyczne jako element jakości produktu turystycznego, „Rozwój jakości usług w turystce", WIT, Kraków 1997.
 10. Księżyk M., Podstawowe zagadnienia ekonomii, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.
 11. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turyzmu Polski,PWE, Warszawa 1998.
 12. Medlik S., Middleton Y.T.C., Tourism and Marketing, vol. 13, AIEST, Berno 1973.
 13. Middleton V., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
 14. Nowacki M., Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja -jako produkt turystyczny, „Problemy Turystyki", nr 2, Instytut Turystyki, vol. XXII, Warszawa 1998.
 15. Pluta-Olearnik M., Marketing usług. Idee. Zastosowania, PWE, Warszawa 1994.
 16. Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 1995.
 17. Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku, red. A. Rapacz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 18. Smith S., The Tourism Product, Annals of Tourism Research 1994.
 19. Wanagos M., Wpływ dostępności turystycznej na kształtowanie się produktu turystycznego regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 263, Szczecin 2000.
 20. Żemla M., Produkt turystyczny - ujęcie podmiotowe, „Problemy Turystyki", nr 1-2, Instytut Turystyki, vol. XXIII, Warszawa 2000.
 21. Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu