BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kapera Krzysztof
Title
Informatyczne przesłanki rozwoju marketingu interaktywnego
IT Prerequisites for the Development of lnteractive Marketing
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 663, s. 141-156, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Marketing internetowy, Strategia marketingowa, Technologia informacyjna
e-marketing, Marketing strategy, Information Technology (IT)
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu zaprezentowano charakterystykę nowego pojęcia w dziedzinie marketingu, tzw. marketingu interaktywnego oraz przedstawiono perspektywy jego rozwoju w najbliższej przyszłości. Duży nacisk położono na kwestie związane z rozwojem nowoczesnych środków przekazu, takich jak globalna sieć Internet oraz interaktywne media.

This article briefly characterises a new phenomenom in marketing - interactive marketing. The author presents the origins of this concept as well as its development in the context of the evolution of channels of Communication. To this end, particular emphasisis placed on issues associated with the appearance of modern means of Information transfer, such as the Internet or interactive media. The enormity of opportunity available in increasing the interactivity of Internet sites at the same time demonstrates the potential that lies in information technology. The use of such tools in marketing will undoubtedly continue to intensify. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Abualsamid A., Discussion Servers Bring Collaboration to the Web, „Network Computing" 2002, nr 1(13).
 2. Beynan-Davies P., Inżynieria systemów informacyjnych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.
 3. Beynan-Davies P., Systemy baz danych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
 4. Brady R., Forrest E., Mizerski R., Marketing w Internecie, PWE, Warszawa 2002.
 5. December J., Units of Analysis for Internet Communication, Journal of Computer-Mediated j Communication, http://jcmc .huji .ac .il/voll /issue4/december.html.
 6. Dolmetsch R., e-Procurement. Oszczędności w zaopatrzeniu, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o .o!, Warszawa 2001.
 7. Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.
 8. D.L. Hoffman, T.P. Novak, Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Enviroments: Conceptual Foundations, Journal of Computer-Mediated Communication, http://www2000.ogsm .Vanderbilt .edu/ .html.
 9. Jackson M.H., Assessing the Structure of Communication on the World Wide Web, 1997, l http://jcmc.huji.ac.il/vol3/issuel/jackson.html.
 10. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Felberg SJA, Warszawa 1999.
 11. Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Nauko we PWN, Warszawa 2001.
 12. Morris-Lee J., Getting Ready for Real-Time Marketing, „Direct Marketing" 2001, nr 5(64).
 13. Norris M., West S., E-biznes, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001.
 14. Ott K., The Ins and Outs of Webcasting, „B to B 4" 2001, nr 86.
 15. Otto J., Marketing relacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 16. Ryan C., Virtual Reality in Marketing, „Direct Marketing" 2001, nr 12(63).
 17. Wilson R.F., Web Interactivity and Consumer Focus, http://www.wilsonweb.com/articlesl interactive.htm.
 18. Vassos T., Strategie marketingowe w Internecie, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu