BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalik Robert
Title
Istota i zakres strategii reklamy
The Essence and Scope of Advertising Strategies
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 663, s. 157-168, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Reklama, Strategia marketingowa, Strategia reklamy, Marketing-mix
Advertising, Marketing strategy, Advertising strategy, Marketing-mix
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu omówiono miejsce reklamy w hierarchii strategii przedsiębiorstwa. Zaprezentowano sposoby jej określania przez różnych autorów. Wyjaśniono pojęcia związane z tą strategią oraz ukazano jej zakres przedmiotowy.

In this paper, the author discusses issues related to advertising Strategies and demonstrates the place of the advertising strategy in the company hierarchy as well as its connections with creative and media Strategies. The paper presents the methods for determining advertising Strategies most often discussed in marketing literature as well as the scope of such Strategies. The author devotes most attention to the various interpretations of strategy (broad, medium, narrow), an issue seldom featured in other publications on advertising. The nature and scope of creative and media Strategies, which are inextricably linked to advertising Strategies, are also explained. Furthermore, the article draws attention to advertising strategy terminology. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Arens W.F., Bovee C.L., Contemporary Advertising, Irwin Homewood Illinois 1992.
 2. Beliczyński J., Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą, Antykwa, Kraków 1999.
 3. Chandler A.D., Strategy and Structure, Cambridge-Massachussetts 1962.
 4. Czarnecki A., Korsak R., Planowanie mediów w kampanii reklamowej, PWN, Warszawa 2001.
 5. Czarnecki A. ,Nowacki W., Wybór mediów reklamy, „Marketing i Rynek" 1995, nr 7-8.
 6. Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 1998.
 7. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa 1994.
 8. Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Krarner, PWE, Warszawa 1998.
 9. Mokrysz S., Jak zrobić dobrą kampanię reklamową, „Marketing i Rynek" 1998, nr 10.
 10. Nicholls R., Strategia reklamy, „Przegląd Organizacji" 1991, nr 12.
 11. Russell J.T., Lane W.R., Reklama według Ottona Kleppnera, Felberg SJA, Warszawa 2000.
 12. Rutkowski L, Strategie marketingowe - sposoby interpretacji, „Marketing i Rynek" 1995, nr 9.
 13. Shimp T.A., Advertising, Promotion Management and Marketing Communications, The Dry-den Press, Chicago 1992.
 14. Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 15. Thompson A., Strickland A., Strategic Management and Case, Business Publ. Inc., Piano (Texas)1984.
 16. White R., Reklama, co to jest i jak się ją robi, Rzeczpospolita Businessman Book Business Press Sp. z o.o., Warszawa 1997.
 17. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, red. R. Krupski, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.b
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu