BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Serafin Krystyna
Title
Nowoczesne zarządzanie firmą w dobie restrukturyzacji
Modern Company's Management in the Age of Restructring
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 1999, nr 1(4), s. 59-72, bibliogr. s.72
Keyword
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Polityka personalna, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Techniki zarządzania, Filozofia zarządzania
Restructuring of enterprises, Strategic human resources management, Personnel policy, Managers in a enterprise, Management techniques, Philosophy of management
Abstract
Autorka podejmuje temat restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie, której celem jest dopasowanie modelu zasobów ludzkich firmy do realizacji celów strategicznych zawartych w programie restrukturyzacji. Podkreśla rolę menedżera-profesjonalisty w transformacji przedsiębiorstwa. Artykuł zawiera również charakterystykę podstawowych technik zarządzania, które mogą być zbiorem wskazówek dla współczesnego menedżera.

The author makes an attempt at employment restructuring in company, which has to find out a model of human resources in company to realize strategic aims included in restructuring program. It points out at proffesional manager and his role in company's transformation. This paper also presents a description of basic management technologies, which can be useful for modern manager. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1506-5375
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu