BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janiszewska Karolina
Title
Determinanty wyboru strategii budowania lub nabywania marki
Determinants of Choice of Strategy Building or Brand Aquirement
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2000, nr 1, s. 68-78
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Strategia produktu, Marka produktu, Marka globalna, Podejmowanie decyzji marketingowych
Corporation strategies, Product strategy, Product brand, Global brand, Marketing decision making
Abstract
Marka we współczesnej strategii działania przedsiębiorstwa odgrywa coraz istotniejszą rolę. Warunkują to takie czynniki jak: dostępność technologii, skracanie się cyklu życia produktów, globalizacja działań przedsiębiorstw oraz spadek lojalności klientów wobec produktów. Wiele przedsiębiorstw stoi przed decyzją, czy zwiększać swoje udziały na rynku poprzez budowanie własnych marek, czy poprzez kupowanie marek już istniejących na rynku o ugruntowanej pozycji. Oba sposoby mają swoje wady i zalety, które omówiono w artykule. Wskazano także na pięć kluczowych obszarów, które należy poddać analizie, rozważając powyższy dylemat. Należą do nich: atrakcyjność rynku, koszty związane z przejęciem marki, efekt synergii, szansa rozwoju nowej marki oraz sytuacja przedsiębiorstwa, które chce realizować strategię kupowania marek. Decyzje związane ze strategią marki pozostają w ścisłym zwiąku z priorytetowymi celami przedsiębiorstwa.

In contemporary activity strategy the mark play significant role. It depends on: technology accessibility, shorten cycle of product life, globalisation of enterprises activity and fall of clients loyalty towards products. Many enterprises make decision about increasing participation on market towards building own brand or buying existing brands. In this article presents advantages and disadvantages of these two ways. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu