BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żbikowska Agnieszka
Title
Narzędzia public relations kształtujące relacje z otoczeniem w długim okresie
Public Relations Tools for Building Relationships between the Enterprise and its Environment in the Long Term
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 663, s. 169-181, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Komunikowanie, Lobbing, Public relations, Społeczności lokalne
Communication, Lobbying, Public relations, Local community
Note
summ.
Abstract
W artykule skupiono się na roli public relations w budowaniu korzystnego wizerunku przedsiębiorstwa. Omówiono podstawowe narzędzia długookresowego oddziaływania na otoczenie: komunikację ze społecznością lokalną, relacje z inwestorami, lobbing i wewnętrzne public relations.

This article concerns the long-term role of PR in building company image. The author discusses public relations tools in company communication with local Communities and in shaping relations with investors. The author also presents lobbying activities undertaken by enterprises as well as PR tools applied to motivate employees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andrew K., The Financial Public Relations Handbook, Woodhead-Faulkner, Cambridge 1990.
 2. Baskin O., Aronoff C., Lattimore D., Public Relations. The Profession and the Practice, wyd. 4, McGraw Hill, Boston, brw.
 3. Bevan R., Bailey J., Employee Communication [w:] Lesly's Handbook of Public Relations and Communications, red. P. Lesly, NTC Business Books, Chicago 1998.
 4. Cenker E.M., Public Relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
 5. Gajdzik B., Rola samorządów lokalnych w rozwoju matych i średnich przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek" 2001.
 6. Harrison S., Public Relations. Ań Introduction, Routledge, London-New York 1995.
 7. Hefty R.W., Public Relations and Labor Matters [w:] Lesly's Handbook of Public Relations and Communications, red. P. Lesly, NTC Business Books, Chicago 1998.
 8. Jasiecki K.,Molęda-Zdziech M., Kurczewska V.,Lobbing, Dom Wydawniczy ABC-Oficy- na Ekonomiczna, Kraków 2000.
 9. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 10. Larkin TJ.,Larkin S., Communicating Change: Winning Employee Supportfor Business Goals, McGraw-Hill, New York 1994.
 11. Mack C.S., Lobbying and Political Action [w:] Practical Public Ąffairs in an Era of Change, red. L.B. Dennis, University of Press of America, Lanham 1996.
 12. Mastromarco D.R., Saffer A.P., Zieliński M., Biedrzycka U., Hryciuk K., Sztuka lobbyingu w Polsce, USAID/GEMINI Smali Business Project, Warszawa 1995.
 13. Morley M., How to Manage Your Global Reputation. A Guide to the Dynamics of International Public Relations, Macmillan Press, London 1998.
 14. Peak B., Community Relations [w:] Lesly's Handbook of Public Relations and Communications, red. P. Lesly, NTC Business Books, Chicago 1998.
 15. Wilson L.J., Strategic Cooperative Communities: A Synthesis of Strategic, Issue Management, and Relationship-Building Approaches in Public Relations [w:] International Public Relations: A Comparative Analysis, red. M. Culberston, N. Chen, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale 1996.
 16. Zwierzchowski K., Organizacja interesów grupowych a Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki, Uniwersytet Śląski, Katowice 1993.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu