BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankowska-Mihułowicz Marzena, Nosal Elżbieta
Title
Menedżer przyszłości - lider zmian
Manager of the Future - Change Leader
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1025, s. 180-186, bibliogr. 30 poz.
Issue title
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Menedżer skuteczny, Lider w przedsiębiorstwie, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Przegląd literatury
Strategic management, Effective manager, Leader in enterprise, Managers in a enterprise, Literature review
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano przegląd koncepcji dotyczących charakterystyki lidera zmian średniego szczebla zarządzania oraz strategicznego szczebla zarządzania.

The paper presents meaning of adapted and planed changes making inside organisations for their outlasting and development. The areas and the ways of different planning changes were discussed. Characterized who are the leaders of different levels of management and explained why the Change Leaders would be more important for the organisations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bełz G., Kierownicy-liderzy w procesach zmian. Materiały konferencyjne. Strategie naprawcze i rozwojowe firm w świetle integracji europejskiej, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1997.
 2. Borkowski J., Dyrda M., Konarski L., Rokicki B.: Człowiek w organizacji. Podręczny słownik psychologii zarządzania i dziedzin pokrewnych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
 3. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Wyd. "Placet", Warszawa 2000.
 4. Co trzeba brać pod uwagę przy wprowadzaniu zmian, "Zarządzanie na Świecie" 2000, nr 5.
 5. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993.
 6. Czop K., Otwartość na zmianę jako cecha nowoczesnej organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 10.
 7. Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003.
 8. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000.
 9. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002.
 10. Grudzewski W.M., Hejduk L, Przemiany w technice i technologii u progu XXI wieku. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1998, nr 11.
 11. Kombinacja twardej i łagodnej filozofii zmian, "Zarządzanie na Świecie" 2000, nr 7.
 12. Kottler J.P., What Leaders Really Do, "Harvard Business Review" 2001, nr 12.
 13. Kowrygo B., Górska-Warsewicz H., Świątkowska M., Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 14. Koźmiński A.K., Odrabianie zaległości, PWN, Warszawa 1998.
 15. Leigh A., Maynard M., Lider doskonały, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1999.
 16. Leigh A. : effective Change, London 1991. [17] Liderzy zmian, "Zarządzanie na Świecie" 1996, nr 2.
 17. Katzenbach J., The Real Change Leaders, Times Business/Random House, New York 1996.
 18. Lozano A., Kierunki zmian w zarządzaniu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 12.
 19. Machaczka J., Przedsiębiorczość, zarządzanie zmianą - tryptyk rozwoju organizacji, "Przegląd Organizacji" 1996, nr 5.
 20. Malczewski Ł., Siłą informacji. Komunikowanie się z otoczeniem w warunkach zmiany organizacyjnej, "Personel" 2003, 1-15 czerwca.
 21. Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994.
 22. Penc J., Sterowanie zmianami w organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 7.
 23. Penc J., Wizerunek menedżera przyszłości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 8.
 24. Sadler P., Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 25. Sherman S., Wanted: Company Change Agents, "Fortune" 1995.
 26. Skalik J., Zmiana jako czynnik neutralizacji kryzysu w organizacji, "Management" 2000, nr 2.
 27. Zarębska A., Liderzy zmian na średnich szczeblach organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 7.
 28. Zarębska A., Opory w procesie zmian, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 11.
 29. Zarębska A., Rola kierowników poziomu taktycznego w zarządzaniu zmianami w przedsiębiorstwie, Niepublikowana rozprawa doktorska, Instytut Organizacji i Zanudzania w Przemyśle, "ORGMASZ", Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu