BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamska Izabela (Wydział Zarządzania)
Title
System identyfikacji wizualnej i jego rola w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa - ujęcie praktyczne
Visual Identification Systems and their Role in Shaping a Company's Image - a Practical View
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 663, s. 193-208, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Wizerunek przedsiębiorstwa, Promocja przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo na rynku, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Company image, Promotion of enterprise, Enterprise in the market, Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
Artykuł dotyczy praktycznego zastosowania systemu identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa. W pracy opisano najważniejsze elementy tożsamości przedsiębiorstwa: tworzenie logo, wybór kolorystyki i liternictwa oraz ich wpływ na sposób postrzegania przedsiębiorstwa.

This article puts forward a practical approach to issues connected with a company's visual Identification system. It describes in detail the most important elements of a company's identity, i.e., construction of the company's logotype, selection of the company's colours and lettering, as well as their impact on the way the organisation is perceived. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Abratt R., A New Approach to the Corporate Image Management Process, „Journal of Marketing Management" 1989, vol. 5, nr 1.
 2. Advisory Group on Computer Graphics (AGOCG), http://www.agocg.ac.uk.
 3. Altkorn J., Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 4. Altkorn J., Strategia marki, PWE, Warszawa 1999.
 5. Altkorn J., Wizualizacja firmy, Instytut Marketingu, Kraków 1999.
 6. Baker M.J., Yisual Identity: Trappings or Substance?, „European Journal of Marketing" 1997, vol. 31, nr 5/6.
 7. Bertrand M., Understanding Corporate Identity: the French School of Thought, „European Journal of Marketing" 1997, vol. 31, nr 5/6.
 8. Bernstein D., Company, Image and Reality. A Critique of Corporate Communications, Cassell, London 1992.
 9. Budzanowska M., Kolor w budowaniu strategii marki, „Marketing w Praktyce" 2002, nr 11.
 10. Cees B.M., Corporate Identity: the Concept, its Measurement and Management, „European Journal of Marketing" 1997, vol. 31, nr 5/6.
 11. Dichter E., What's in an Image?, „The Journal of Consumer Marketing" 1985, vol. 2, nr l.
 12. „European Journal of Marketing", wydanie specjalne, oprać. J.M.T. Balmer, C.B .M. Van Riel, Bradford 1997, vol. 31, nr 5/6.
 13. Gray J.G. Jr, Managing the Corporate Image. The Key to Public Trust, Quorum Books, Westport,CT, 1986.
 14. Hatch M.J., Relations between Organizational Culture, Identity and Image, „European Journal of Marketing" 1997, vol. 31, nr 5/6.
 15. Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 1994.
 16. Kennedy S. H., Nurturing Corporate Images. Total Communication or Ego Trip?, „European Journal of Marketing" 1997, vol. 11, nr 1.
 17. Ketupa.net, http://www.ketupa.net.
 18. Margulies W.P., Make the Most of Your Corporate Identity, „Harvard Business Review" 1997, July-August.
 19. Markwick N., Towards a Frameworkfor Managing Corporate Identity, „European Journal of Marketing" 1997, vol. 31, nr 5/6.
 20. Nadolski J., Prezentacja siebie i firmy, Biblioteka Menedżera, Bydgoszcz 1996.
 21. Pastuszko M., Strategia budowy Corporate Identity, „Marketing w Praktyce" 2002, nr 10.
 22. PCTECHGUIDE, http://www.forums.pctechguide.com.
 23. Polski Portal Reklamy Wizualnej, http://www.signs.pl.
 24. Puzio M., Skotarczyk M., Całościowa identyfikacja w strategii firmy, „Marketing w Praktyce" 2002, nr l.
 25. Rękom J., Deriving an Operational Measure of Corporate Identity, „European Journal of Marketing" 1997, vol. 31, nr 5/6.
 26. Schmidt C., The Quest for Identity, Cassell, London 1995.
 27. Stankowski A., Das visuelle Erscheinungsbild [w:] Corporate Identity. Grundlagen, Funktionen, Fallbeispiele, red. K. Birkight, M.M. Stadler, Verlag Modernę Industrie, München 1980.
 28. Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu