BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siekierski Jan (Wydział Ekonomii)
Title
Przemiany lokalnych rynków pracy na przykładzie województwa tarnowskiego
Transformation of Local Labour Markets - the Case of Tarnów
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1999, nr 1, s. 13-32, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Rynek pracy, Lokalny rynek pracy, Analiza rynku pracy, Polityka zatrudnienia, Aktywność zawodowa ludności, Bezrobocie, Przeciwdziałanie bezrobociu, Materiały konferencyjne
Systemic transformation, Labour market, Local labour market, Labour market analysis, Employment policy, Activity rate of population, Unemployment, Combat unemployment, Conference materials
Note
summ.
Country
Województwo tarnowskie
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane kwestie przemian lokalnych rynków pracy w okresie transformacji gospodarki w latach 1990-1996 na przykładzie województwa (regionu) tarnowskiego na tle rynku pracy w Polsce. W analizie rynku pracy uwzględniono m.in.: stan aktywności ekonomicznej ludności, zasoby pracy, poziom zatrudnienia i bezrobocia, skutki bezrobocia, przeciwdziałanie i sposoby jego zwalczania, racjonalizację zatrudnienia i stwarzanie warunków do powstania nowych miejsc pracy.

This paper provides analysis of local labour market of Tarnów during the period of economic transformation in 1990-1996. Domestic market has been taken as a point of reference and comparisons. This survey analyses the degrees of economic stimulation of the population; it shows changes applied to a group of people employed on the basis of a contract of employment in the branches of national economy. Besides, it shows the movement of full-time employees (hiring and firing), and the level of registered unemployment. While assessing the latter phenomenon, change tendencies (Beveridge's curve), and dividing of unemployed according to their job seniority, the duration of being unemployed, age and education have been taken into consideration. Surveys, which have been carried out, point to two evident stages of situation being formed on a labour market: in 1990-1993 - negative tendency (employment decrease and unemployment increase) and in 1994-1996 - positive tendency (employment increase and unemployment decrease). In the final part of the paper, some issues of active employment policy have been discussed, the same as prevention and combating of unemployment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu