BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarz Leszek
Title
Kierowanie w środowisku zintegrowanego systemu informatycznego
Enterprise Management in the Environment of a Computer Integrated System
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 861, s. 9-16, bibliogr. s.15-16
Keyword
Zintegrowane systemy informatyczne, Informatyczne systemy zarządzania, Komputerowe wspomaganie zarządzania, Personel kierowniczy, Materiały konferencyjne
Information integrated system, Management Information Systems, Computer aiding management, Management staff, Conference materials
Abstract
Autor podejmuje próbę analizy zagadnienia wdrażania i użytkowania zintegrowanych komputerowo systemów zarządzania w kontekście stosowanych w praktyce sposobów kierowania. Koncentruje się na istocie pracy kierowniczej w przedsiębiorstwie, zwracając uwagę na występowanie zasadniczej różnicy między działaniami kierowników a działaniem systemu informatycznego. W odpowiedzi na to proponuje opracowanie jednego zintegrowanego modelu kierowania przedsiębiorstwem.

The author ventures to analyse the issue of implementation and the use of computer integrated systems in terms of commonly applied management methods. He focuses on managerial work paying special attention to the discrepancies between managers' activities and the operations of a computer system. Addressing those differences he suggests the elaboration of an integrated enterprise management system. (J.W.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu