BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fischer Anna, Strumiłło Jędrzej
Title
Reklama jako element kształtujący wizerunek marki
The Advertising as an Element Shaping a Brand Image.
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 4, s. 239-249
Keyword
Wizerunek marki, Reklama, Marka produktu, Strategia reklamy, Wizerunek przedsiębiorstwa, Promocja przedsiębiorstwa
Brand image, Advertising, Product brand, Advertising strategy, Company image, Promotion of enterprise
Note
summ., streszcz.enie
Abstract
Wśród podstawowych celów promocyjnych, a zwłaszcza reklamy i public relations jest stworzenie w wybranych grupach otoczenia podmiotowego przedsiębiorstwa określonego jego wizerunku. W procesie tworzenia tego wizerunku wykorzystywane są zazwyczaj elementy identyfikujące i wyróżniające przedsiębiorstwo z otoczenia, składające się na jego tożsamość, a mianowicie logo, kolorystyka, środki transportu. Wizerunek przedsiębiorstwa jest jego obrazem wśród ludzi, którzy się z nim spotykają- klientów, kontrahentów, pracowników firmy. Wizerunek jest rym, co ludzie myślą o przedsiębiorstwie. Pozytywny wizerunek firmy przyczynia się do wzmocnienia skuteczności stosowanych przez nią środków promocji, a zwłaszcza reklamy. Zjednuje tym samym opinię publiczną do marki i do działalności firmy, tworzy jej „osobowość" funkcjonującą w świadomości społecznej, która jest łatwo identyfikowana i postrzegana, a także usuwa anonimowość pomiędzy producentem a odbiorcą. Negatywny wizerunek osłabia zainteresowanie firmą ze strony konsumentów. Na korzystny wizerunek wpływ mają takie m.in. wartości jak: renoma, solidność, niezawodność, fachowość i wiarygodność, etyczne postępowanie, poczucie odpowiedzialności za prowadzoną działalność gospodarczą a także sponsorowanie. Potwierdzeniem istnienia pozytywnego jak i negatywnego wizerunku marki są wyniki przeprowadzonych badań na polskim rynku. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the subject of the advertising as an element shaping a brand image. Elements identifying and distinguishing an enterprise from the environment participate in building its identity such as logo, colouring, means of transport. The image of the enterprise becomes its picture for people related to it such as customers, contracting parties, employees of the firm. A positive image of the firm increases the efficiency of the promotion, especially the advertising used by the firm. A negative image, on the contrary, reduces interest in firm towards customers. Such values as commercial standing, business standing, reliability, professional competence, ethics, responsibility for pursuing an economic activity and sponsoring create advantageous image of the firm. The results of research carried out in the Polish market confirm the existence of a positive as well as negative brand image.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Penc J., leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 371.
 2. Dictionary of Marketing Terms, American Marketing Association, Chicago 1995, s. 18.
 3. Altkorn J., Strategia marki, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 1999, s. 11.
 4. Alnold D., The Handbook of Brand Management, Addison-Wesley Publish.Co., 1993, s. 6.
 5. Serwatowski W., I Światowe Biennale Znaków Towarowych I Symboli, "Aida Media", nr 3/1995, s. 12-13.
 6. Chernatony L., M.H.B. McDonald, Creating Powerful Brandy, Buutterworth-Heinemann, Oxford 1994, s. 5, 10, 20-23, 160-166.
 7. Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWN, Warszawa 2001, s. 16-18.
 8. Ambler T., Marketing od A do Z, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 337-338.
 9. Chernatony L., M.H.B. McDonald, Creating Powerful Brands, Butterworth-Heinemann, Oxford 1994, s. 147-148.
 10. Gordon W., Accessing the Brand Through Reserch, w: Understanding Brands by 10 People Who Do, London 1996, s. 50-52.
 11. Kall J., Reklama, PWN, Warszawa 2000, s. 102-103.
 12. Smid W., Encyklopedia promocji i reklamy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001, s. 75-76.
 13. Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWN, Warszawa 2001, s. 208.
 14. Jachnis A., Terelak J.F, Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998, s. 202-206.
 15. MacKenzi S., The role of attention in mediating the effect of advertising on attribute importance, Journal of Consumer Research, 1986, 13(2), s. 174-195.
 16. Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWN, Warszawa, s. 68-71.
 17. Jachnis A., Terelak J.F., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998, s. 219.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu