BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gradecka Danuta, Koziński Józef
Title
Zastosowanie budżetowania kosztów w zarządzaniu na przykładzie dużego przedsiębiorstwa przemysłowego
Cost Budgeting in the Management of a Big Industrial Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 861, s. 47-57, bibliogr. s.57
Keyword
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Budżetowanie, Koszty w przedsiębiorstwie, Informacyjna funkcja rachunku kosztów, Studium przypadku, Materiały konferencyjne
Enterprises financial management, Budgeting, Costs in companies, Cost accounting information function, Case study, Conference materials
Abstract
W artykule przedstawiono proces praktycznego wdrażania systemu budżetowania w dużym przedsiębiorstwie prywatnym powstałym w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego. Tematem rozważań są następujące kwestie: istota budżetowania kosztów, ich rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz rachunek kosztów jako główne źródło informacji na potrzeby budżetowania.

The article presents a process of a budgeting implementation in a big private enterprise that was established as the result of privatisation of a state-owned enterprise. The following have been considered: costs budgeting and its role in the enterprise management, costs balance as a main source of information for budgeting purposes. (J.W.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu