BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kryńska Elżbieta
Title
Integracja europejska a okresowe emigracje zarobkowe Polaków
European Integration and Seasonal Earning Emigrations of the Polish
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2001, nr 6, s. 52-67, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rynek pracy, Emigracja zarobkowa, Motywacja do pracy
Labour market, Economic emigration, Work motivation
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie podstawowych uwarunkowań, przyczyn i barier skłonności do czasowej emigracji zarobkowej Polaków w okresie integracji europejskiej. Analiza statystyczna została dokonana na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego na reprezentacyjnej próbie gospodarstw domowych makroregionu środkowego w końcu 1998 roku.

The purpose of the study is to present the basic conditions, reasons and barriers of Poles' tendencies to seasonal earning emigrations during the European integration period. Statistic analysis was prepared on the basis of the findings of survey research which was carried out on the representative group of housings in the cenral macroregion in the last months of 1998.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu