BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzyniak Dariusz
Title
Teoretyczne podstawy metod wykrywania anomalii w bankowych systemach informatycznych
Theoretical Fundamentals of Intrusion Detection Algorithms
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 855, s. 460-470, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Systemy informatyczne w bankach, Ochrona programów komputerowych, Ochrona danych komputerowych, Monitoring systemów informatycznych, Materiały konferencyjne
Bank information systems, Protection of computer programs, Computer data protection, Monitoring of information systems, Conference materials
Note
summ.
Abstract
Monitoring systemu informatycznego odgrywa istotną rolę w procesie zarządzania bezpieczeństwem, bowiem bezpieczne funkcjonowanie systemu możliwe jest dzięki tylko dokładnej analizie działań wykonywanych przez jego użytkowników. Anomalia, to w systemie informatycznym każde zdarzenie, które jest wynikiem niestandardowego zachowania się jego użytkownika. Autor skrótowo omówił teoretyczne podstawy metod wykrywania anomalii (włamań) i błędów w bankowych systemach informatycznych na przykładzie algorytmów immunologicznych i metod opartych na teorii procesów Markova.

The paper presents some aspects of therotical problems concerning intrusion detection systems. It deals with kinds of algorithms: immunological; based of Markov chains. Adventages and disadventages of both methods were presented and some practical solutions were also exposed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu