BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strahl Danuta
Title
Możliwości wykorzystania miar agregatowych do oceny konkurencyjności regionów
Possibilities of Using Aggregate Measures to Evaluation Competitiveness of Regions
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 860, s. 106-120, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Miara agregatowa, Rozwój regionalny, Konkurencyjność regionów, Miary konkurencyjności gospodarki
Aggregate measure, Regional development, Regions competitiveness, Economic competitiveness measure
Abstract
Przedstawiono koncepcję oceny konkurencyjności regionów przy wykorzystaniu miar agregatowych.

The article presented conception of evaluation competitiveness of region by using aggregate measures. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu