BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kośmicki Eugeniusz, Janik Wojciech L.
Title
Społeczna gospodarka rynkowa - w założeniach i w praktyce
The Social Market Economy - in the Assumptions and in the Practice
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2000, nr 5, s. 59-77, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Społeczna gospodarka rynkowa (SGR), Doktryny ekonomiczne, Historia gospodarcza, Konkurencyjność gospodarki, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Systemic transformation, Social market economy, Economic doctrine, Economic history, Economy competitiveness, Economic and political integration of Europe
Note
summ.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Założenia, opracowanej w RFN po drugiej wojnie światowej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, stały się podwalinami nie tylko dla obecnego modelu gospodarki Niemczech, ale także modelem dla kształtu gospodarki jednoczącej się Europy lat 90-tych. Autorzy przypomnieli genezę i rozwój społcznej gospodarki rynkowej i rolę jaką pełni w tej koncepcji eytka. Omówili rozwój polityki regulacyjnej w RFN w latach 80-tych i 90-tych i zwrócili uwagę na problem konkurencji w ramach jednolitego rynku europejskiego. Na koniec przedstawili perspektywę ewolucji społecznej gospodarki rynkowej w obliczu integracji europejskiej.

The authors of the article put the folowing questions: if is possible to speak about areal and effective fullfilling by the model of economy (actually functioning in Germany), that ideas of authors and creators "social market economy"? Is this a fact, or only anideological and political construction? The presented article has traced the origin and development of concepts of "social market economy" and the renaissance of regulatvie functions of a state during eighties and nineties. Problems of today and future european integration are defining the prospects and development of "social market economy". All this facts have brought the authors into the conclusions, that this model is only a given pattern, not fully applied in a practice. This pattern has also unfinished shape and isn't defining directions of economic system in today Germany or in any other country. We may only speak about given degree of the application of this idea. Hence - despite of all adventages of this idea - "social market economy" isn't an easy and only remedy on universal extend for the most problems of contemporary market economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu