BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejuk Marian
Title
Nadzór nad finansami gmin w regionie jeleniogórskim w latach 1994-1997
Supervision under Communes Finances in Jelenia Góra Region in Years 1994-1997
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 860, s. 161-168
Keyword
Finanse lokalne, Budżet lokalny, Nadzór administracyjny, Kontrola finansowa
Local finance, Local budget, Administrative supervision, Financial control
Abstract
Artykuł dotyczy nadzoru sprawowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu - Zespół w Jeleniej Górze nad gminami byłego województwa jeleniogórskiego w latach 1994-1997. Przedstawiono tu zakres podmiotowy i przedmiotowy nadzoru nad finansami gmin, a w szczególności w oparciu o materiały źródłowe RIO wyniki działań nadzorczych oraz przeprowadzono ogólną ocenę kształtujących się tendencji.

The article devoted to supervision under communes of former Jelenia Góra Province in years 1994-1997 by Regional Account Chamber (Regionalna Izba Obrachunkowa) in Wrocław. Presented subjective and objective range of supervision under finances of communes. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu