BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wach Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego
Co-operation of Small and Medium-sized Enterprises with Research and Development Centres Based on the Example of the Kraków Technology Park
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 671, s. 117-133, bibliogr.12 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ośrodki naukowo-badawcze, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Specjalne strefy ekonomiczne, Park nauki i technologii
Small business, Research centres, Enterprise competitiveness, Special economic zones, Science and Technology Park
Note
summ.
Abstract
Parki technologiczne należą do instytucjonalnych form wspierania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. W pracy przedstawiono charakterystykę Krakowskiego Parku Technologicznego i podjęto próbę oceny jego działalności.

In this article, the author elaborates on the co-operation between smali and medium--sized enterprises (SMEs) and research and development laboratories in the Małopolska region. Hę presents the role of technology transfer based on the experience of the "Kraków Technology Park" Special Economic Zone. The article focuses particular attention on the principles behind the Park as well as the effects of its operation. The author also describes the role of innovation as the main determinant of SMEs competitiveness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baruk J., Centra przedsiębiorczości a innowacyjność firm, „Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 2.
 2. Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, PWN, Kraków-Warszawa 2001.
 3. Bednarczyk M., Wpływ otoczenia komunikacyjnego na redefinicję strategii konkurencji polskich przedsiębiorstw [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku, AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 4. http://www.motorola.pl, 20.09.2002.
 5. Kasperkiewicz W., Parki technologiczne nowoczesną formą promowania innowacji, Absolwent, Łódź 1997.
 6. Lozano A., Sysko-Romańczuk S., Integracja - wspólna budowa przedsiębiorczych regionów i miast. Wyzwania dla konkurencyjności, Referat wygłoszony na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Przedsiębiorstwa Przyszłości II", Warszawa, 15-16 listopada 2001, http://www.zti.com.pl.
 7. Krzysztofiak K., Szansę i bariery rozwoju Krakowskiego Parku Technologicznego, CZT, Kraków 2001.
 8. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001, PARP, Warszawa 2002.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie, Dz.U. 1997, nr 135, poz. 912.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie, Dz.U. 2000, nr 115, poz. 1199.
 11. Sładek J., Parki technologiczne i centra biznesu rozwoju innowacji i transferu technologii [w:] Innowacje i transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach „Inteltrans - 2000", Politechnika Krakowska, Kraków 2000.
 12. Tomaszek W., Namiastka pierwiastka, czyli rzecz o krzemowej dolinie w Krakowie, „Nowe Państwo" 2000, nr 43.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu