BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łowicka Anna
Title
Ocena konkurencyjności wybranych przedsiębiorstw agrobiznesu województwa świętokrzyskiego z wykorzystaniem metody "soczewki"
Competitiveness of Chosen Agribusiness Enterprise in Świętokrzyskie Voivodeship with Lens Method Use
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 5, s. 92-96, rys., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Agrobiznes, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Systemic transformation, Agrobusiness, Enterprise competitiveness
Note
summ.
Country
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstract
Autorka oceniła pozycję konkurencyjności dwudziestu przedsiębiorstw agrobiznesu w województwie świętokrzyskim. Wykorzystała w tym celu metodę "soczewki".

I the paper the competitiveness of chosen agribusiness enterprise in Świętokrzyskie voiewodship was evaluated. In research the " lens " method were used. The method allowed to stated that in the best position were food industry enterprises, in the worse - markets and multibranche firms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Altkorn J. (1997): Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.
  2. Kunert O. (2000): Metoda pozycjonowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Raport o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu