BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworska Maria
Title
Struktury produktowe a restrukturyzacja przemysłu polskiego
Products Structure and Restructuring of Polish Industry
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 860, s. 214-217
Keyword
Przemysł, Rozwój przemysłu, Rozwój społeczno-gospodarczy, Restrukturyzacja przemysłu, Polityka przemysłowa
Industry, Industry development, Social economic development, Industrial restructuring, Industrial policy
Abstract
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące rozwoju, efektywności i nowoczesności polskiego przemysłu w odniesieniu do doświadczeń współczesnego przemysłu światowego.

In this article discussed issues connected with development, efficiency and modernity of Polish industry with reference to experiences of contemporary world industry. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu