BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jedlińska Maja
Title
Kierunki ewolucji reguły STP
Directions of Evolution of STP Rule
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 860, s. 279-286
Keyword
Strategia marketingowa, Segmentacja rynku, Strategia produktu
Marketing strategy, Market segmentation, Product strategy
Abstract
Omówiono istotę reguły STP, czyli segmentacji rynku (segmentation), ukierunkowania działań na określonego odbiorcę (targeting) i wyobrażenia o produkcie w grupie docelowych odbiorców (positioning). Przedstawiono kierunki i tendencje zmian tej reguły.

Discussed essence of STP rule. STP rule is market segmentation, direct activity to specific receiver (targeting) and conception of product in group of target receivers (positioning). Presents directions and trends of change this rule. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu