BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maśniak Jacek
Title
Metody określania wartości rynkowej nieruchomości rolnych
Evaluation Methods of Market Value of Agricultural Real Estate
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 5, s. 107-112, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Nieruchomości gruntowe, Grunty rolne, Wartość nieruchomości, Wycena nieruchomości, Nieruchomości rolne
Ground real estate, Arable land, Real estate’s value, Real estate valuation, Agricultural real properties
Note
summ.
Abstract
Wartość rynkową określa się dla gruntów rolnych, które są lub mogą być przedmiotem obrotu. W tym celu wykorzystuje się podejście porównawcze lub dochodowe. Wyboru sposobu wyceny dokonuje się na podstawie danych z rynku dla danego rodzaju nieruchomości, analizując czynniki mające wpływ na wartość. Metoda porównywania parami polega na wnioskowaniu o wartości nieruchomości na podstawie cen nieruchomości porównawczych. Przedstawione metody szacowania wartości dotyczą tego rodzaju nieruchomości rolnych, które określane są jako nieruchomości rolne niezabudowane.

Market value is evaluated with respect to marketable farmland. Comparative and income approaches are used f or this purpose. The method is selected on the ground of market information considering factors influencing value. The method presented in the paper consists at relative prices for similar objects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Konowalczuk J., Kimnvska T., Ostrowski L., Urbańczyk K. (2002): Wycena nieruchomości rolnych. Prawo, rynek, metody. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
  2. Źrobek S. (2001): Wycena wartości rynkowej nieruchomości. Wydawnictwo UW-M, Olsztyn.
  3. Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Raport, nr 2, 3 i 4. IERiGŻ, Warszawa.
  4. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu