BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sławiński Kazimierz, Sadowski Wojciech
Title
Wykorzystanie programów komputerowych przy planowaniu produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym
Computer Programs at Planning the Plant Production on Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 5, s. 136-139, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Produkcja roślinna, Programy komputerowe, Komputerowe wspomaganie decyzji
Arable farm, Crop production, Computer programs, Computer aided decision making
Note
summ.
Abstract
Autorzy poruszyli problematyką oprogramowania komputerowego wspomagającego podejmowanie decyzji w produkcji roślinnej.

In the article the computer program useful at planning the plant production on farms is revieved. The production effects and economic effectively of a real crop rotation are confronted to special created computer simulation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bojar W. (1997): Problemy zastosowań metod wspomagania decyzji (DSS) do racjonalnego gospodarowania maszynami rolniczymi w gospodarstwach rolnych. Postępy Nauk Rolniczych 4/97, s. 77-89.
  2. Bojar W. (2002): Ewolucja systemu informacyjnego zarządzania w przedsiębiorstwie rolnym. Roczniki Naukowe SERiA, T. IV, z. 2. Warszawa-Bydgoszcz, s. 18-22.
  3. Bonnen J. T. (2002): Transformacja rolnictwa a gospodarka światowa: wyzwania i szansę. [W:] Rolnicza Polska wobec wyzwań współczesności. IRWiR PAN, Warszawa, s. 57-81.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu