BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczyk Ryszard
Title
Jakościowe wskaźniki złożone jako narzędzie analizy koniunktury gospodarczej
Qualitative Composite Indicators as a Tool for Analysing Business Activity
Source
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 1997, nr 51, s. 93-120
Keyword
Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Syntetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej, Metoda testu koniunkturalnego
Business trends, Business cycles, Synthetic indicator of economic activity, Business condition test method
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja założeń i zawartości merytorycznej oraz ocena właściwości formalno-statystycznych jakościowych wskaźników złożonych, budowanych na podstawie niewymiernych informacji cząstkowych, otrzymywanych jako odpowiedzi na pytania testu koniunkturalnego od przedsiębiorstw działających w wysoko rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Omówiono istotę testu koniunkturalnego jako źródło danych jakościowych oraz wskaźniki klimatu koniunkturalnego.

The author discusses the use of composite indicators based on qualitative data in monitoring the changes of business activity. The study refers to the experience accumulated in the developed market economies where synthetic indices derived from business survey data (business climate, business confidence, economic sentiment indicator etc.) are widely used in appraising the course of real business. The author begins with the presentation of theoretical premises underlying business surveys as the source of qualitative data on current economic conditions and prospects, supplementing qualitative statistics. Then he presents the experience of Western countries in developing composite indicators based on survey data. The author points to the merits of this method of assessing the tendencies of economic activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu