BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward
Title
Wartość zaktualizowana netto w rachunku efektywności inwestycji
The Net Present Value in the Evaluation of Investment Effectiveness
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (7), 2000, nr 849, s. 87-93, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Inwestycje, Efektywność inwestycji, Metodologia oceny efektywności inwestycji
Investment, Efficiency of investment, Methodology of efficiency evaluation of investment
Note
summ.
Abstract
W artykule omowiono metodę wartości zauktalizowanej netto, nazywaną także wartością teraźniejszą (w sktrócie NPV - Net Present Value), która pozwala ocenić opłacalność inwestycji rzeczowych. Metoda ta pozwala rozstrzygnąć, czy przyjąć dany projekt inwestycyjny, czy z niego zrezygnować, gdy patrzy się na zmiany wartości majątku właścicieli przedsiębiorstwa.

The paper presents one method of evaluation of investment effectiveness: the net present value method. This method is the most widely accepted method of evaluating a project when the firms objective is to maximize the wealth of its owners. The paper presents several variants of NPV method to be taken into account in different situations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu