BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Musa Ali Mohamed Ali
Title
The Social Responsibility Accounting
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (7), 2000, nr 849, s. 155-162, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Teoria rachunkowości, Rachunkowość społeczna, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
Accounting theory, Social Accounting, Reporting in enterprises
Note
streszcz.
Abstract
Rachunkowość odpowiedzialności społecznej jest rozwijającym się w ostatnich latach działem rachunkowości. Rozwój ten jest rezultatem teorii zakładającej uwzględnienie w działalności przedsiębiorstw koncepcji odpowiedzialności społecznej, poza odpowiedzialnością ekonomiczną wyrażającą się realizacją określonego zysku. W artykule ukazano strukturę rachunkowości odpowiedzialności społecznej ze szczególnym uwzględnieniem generowania sprawozdań okresowych.

This article has to throw a light on "social responsibility accounting" and aiming at that we have to study the following: a frame of the social responsibility accounting, a significance of the social responsibility accounting, procedures of the social responsibility accounting and the financial reports of the social responsibility accounting. (B.P)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu