BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisiecki Marek
Title
Open-book management - jako przykład nowoczesnego zarządzania partycypacyjnego (przy "otwartych" księgach finansowych)
Open-book Management as an Example of Modern Participating Management (with "Open" Financial Books)
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 2001, z. 9, s. 16-24
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie partycypacyjne, Metody organizatorskie
Strategic management, Participative management, Organizational methods
Note
summ.
Abstract
Omówiono istotę idei open-book management, która polega na tym, że najsprawniejszą i najskuteczniejszą drogą dla rozwoju firmy jest danie każdemu pracownikowi możliwość wypowiedzenia się, jak powinna być ona prowadzona i umożliwienie udziału w wynikach finansowych firmy - zarówno dobrych jak i złych. Przedstawiono rolę edukacji w tej metodzie,jej mentalność, zagadnienie przekształcania pracę w grę, wdrażanie oraz motywacyjny charakter open-book managementu. Omówiono problem open-book managementu w opinii polskich pracodawców i pracobiorców.

Pursuant to open book management assumption, all employees - managers and subordinates alike - participate in a transparent performance. They currently monitor their own as well as their company outcomes. Reliance dictates the sharing of company successes or failures alike, always participating in a respective financial result. As numerous tests have proven, the idea of open book management, in spite of numerous objections, can be applied in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1427-3500
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu