BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przymeński Andrzej
Title
Polityka społeczna państwa wobec bezdomności : Stan prawny z lat 1990-1999
The State Social Policy as Regards Homelessness : The Legal Status Quo from the Years 1990-1999
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2000, nr 5, s. 147-170, bibliogr. 39 poz.
Keyword
Bezdomność, Pomoc społeczna, Polityka społeczna państwa, Opieka socjalna
Homelessness, Social assistance, Social policy, Social services
Note
summ.
Abstract
Celem autora było przedstawienie stanu prawnego zobowiązań państwa w zakresie pomocy dla bezdomnych w Polsce w latach 90-tych i roku 2000. Autor przedstawił zasady i cele ogólne polityki społecznej państwa wobec bezdomnych i problemu bezdomności. W dalszej części przedstawił strukturę instytucji powołanych do pomocy bezdomnym w ramach reformy samorządowej. Autor omówił także podmiotowy i przedmiotowy charakter pomocy oraz luki prwane polskiego systemu pomocy bezdomnym na podstawie Ustawy z 29 listopada 1990 o pomocy społecznej. W opinii autora, chaos prawny w praktyce pomocy społecznej dla bezdomnych, nie jest winą samego prawa i urzędników samorządowych, ale efektem niewystarczających środków finansowych.

The aim of the article is discussing legal regulations of the Polish state's social policy as regards homelessness and the homeless. Basing on the legal status quo existing from 1990 to the beginning of the year 2000, the author presents the principles and general objectives of this policy, the chaning structure of tasks and competence of particular state administration bodies as well as range of assistance for the homeless. Special emphasis is put on identification of legal gaps responsible for the fact that the tasks assumed cannot be sufficiently accomplished. The assessments and conclusions are derived from the knowledge of practical functioning of systemic and legal norms which refer to the system of assistance for the homeless in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu