BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miś Władysław, Ciosek Anna
Title
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) w polskich procesach rozwojowych
Small and Medium Size Enterprises in Polish Development Process
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 2001, z. 9, s. 72-78
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Integracja gospodarcza Polski z UE, Rozwój przedsiębiorstwa, Potencjał rozwojowy
Small business, Poland's economic integration with the EU, Enterprise development, Development potential
Note
summ.
Abstract
Artykuł omawia zagadnienia związane z rozwojem sektora MSP w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską. Przedstawiono stymulujące i hamujące czynniki, które stanowią potencjalne konsekwencje integracji w perspektywach rozwojowych MSP.

This paper aims to present a difficult process of transformation that Polish economy has undergone in 90-ties, is still undergoing and will have to face on its way to the EU. As statistic data confirms, the sector of small and average enterprises play the key role in the national economy. On the one hand small and medium size enterprises, constitute the main source of economic growth, representing almost a half of our economy potential, on the other hand, they are the main factor limiting unemployment. Therefore, the main purpose of the state policy on SME, as in many economies, is to create good conditions to shape and use the development potential of the SME sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1427-3500
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu