BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Florczak-Bywalec Jadwiga, Kukulak-Dolata Iwona
Title
Lokalna polityka rynku pracy na przykładzie województwa łódzkiego (1990-1996)
Local Labour Market Policy - Case Study of the Łódź Administrative Province (1990-1996)
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1999, t. 149, s. 51-68
Issue title
Rynek pracy i bezrobocie
Keyword
Rynek pracy, Praca, Polityka gospodarcza, Przeciwdziałanie bezrobociu, Polityka rynku pracy
Labour market, Labour, Economic policy, Combat unemployment, Labour market policy
Note
summ.
Abstract
Omówiono sytuację na rynku pracy regionu łódzkiego, szczególnie zagadnienie bezrobocia. Przedstawiono zagadnienie aktywnej polityki wobec rynku pracy, czyli działalność urzędów pracy, udzielane przez nich pożyczki i formy zasiłków, organizowane szkolenia i przekwalifikowania oraz roboty publiczne.

The article discusses the measures taken in the Łódź Administrative province within the framework of the local labour market policy. The most negative social phenomenon accompanying the transformation process in Poland is unemployment. The Łódź Province belongs to the regions, in which the labour market situation was much worse than in the whole country on average. It forced the employment agencies to launch activities aimed at reducing unemployment. The article aims at analyzing the effectiveness of active forms of the labour market policy adopted by the employment agencies to reduce unemployment. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu