BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bryniarska Zofia, Starowicz Wiesław
Title
Wyniki badania wskaźników punktualności dla MZK Przemyśl
Results of Punctuality Coefficient Research for MZK Przemyśl
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 15), 1996, z. 50, s. 39-48
Keyword
Komunikacja miejska, Polityka komunikacyjna, Transport publiczny
Municipal transport, Communication policy, Public transport
Note
Zsfg., summ., streszcz.
Abstract
Artykuł poświęcony jest badaniom wykonanym w 1995 roku dla Przemyśla, dotyczącym ruchu w komunikacji zbiorowej. W ramach tych badań w wybranych przekrojach sieci komunikacyjnych rejestrowano punktualność odjazdów autobusów. W wyniku tych badań określono wskaźniki uciążliwości niepunktualności, stopnia punktualności oraz odchyłki czasów rzeczywistych od rozkładowych.

In 1995 year the complex traffic survey in public transport were executed for Przemyśl. Within the research in selected sections of transportation network the punctuality of bus departures were recorded. As the results of this research the coefficients of unpunctual arduousness and the level of punctuality as well as deviations of real deperture times from schedule ones were defined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu