BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parteka Tomasz
Title
Wartości dziedzictwa kulturowego w przestrzeni komunikacyjnej
Value of Cultural Heritage in Communication Space
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 14), 1996, z. 48, s. 125-134, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Planowanie przestrzenne miasta, Polityka komunikacyjna, Sieć komunikacyjna, Ochrona zabytków, Rekonstrukcja historycznych obiektów
Town spatial planning, Communication policy, Communication network, Conservation, Reconstruction of historic object
Note
summ., streszcz., Zsfg.
Abstract
Przestrzeń komunikacyjna, jako część infrastruktury technicznej, w dużej mierze zachowała element historyczny i wchodzi w skład dziedzictwa kulturowego. Autor podkreślił, że najsilniejsze są związki transportu i osadnictwa, przy czym rozwój miast i komunikacji podlegał zawsze silnym przemianom (np. w okresie rewolucji przemysłowej). Ważnym jest, aby w procesie projektowania sieci komunikacyjnej, uwzględniane były historyczne układy komunikacyjne, które nie zawsze straciły na ważności (np. powiązanie północ-południe, zachód-wschód). Oznaczałoby to zarazem możliwość ratowania i odbudowywania tradycji i historycznego kulturowego krajobrazu miasta.

Communication space being a part of cultural heritage of technical infrastructure keeps itself clear structure created during historical process. The most strength ones are the unions between the transport and the settlement. The process of towns development as well as transport development are strongly influenced in evoluation periods (e.g.industry revolution). Prediction of transportation network should take into account the historical transport lay-our which are the records of the events and not always become stale (e.g.connection north-south, west-east). The historical structure of streets gets to be deformated not always under rational activities. It is possible to protect and revitalize the whole units and tiny elements (e.g.cultural detail) and tradition of a place (onomatics). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu